RSIK-kunst Blog

RSIK-kunst Blog

Om RSIK-kunst

Denne blog er tænkt som talerør mellem medlemmer og tilknyttede personer, herunder forældre, trænere, bestyrelse og andre interesserede af Rødovre Skøjte- og Ishockey Klubs Kunstløbsafdeling.

Kontingentsatser 2017-18 og anden nyttig opstartsinfo

BestyrelsenPosted by Heidi Sauer 23 Aug, 2017 10:25
Kære alle løbere og forældre i RSIK

Vi håber I har haft en rigtig dejlig sommerferie, og at I alle er ved at være klar til en ny sæson i RSIK :-)

Vi er nu kommet i mål med træningsplanen, som gælder for sæson 2017/2018.

Konkurrenceholdene og vores breddehold - dvs hold 1-3, isdans, solodans, senior, voksen, funskate mini og free, starter fra mandag uge 32 (det gør Funskate også - der sendes separat mail ud). Vi har kun arenaen på det tidspunkt, men vi håber på at hal 2 åbner allerede i start uge 35. Vi har vedhæftet ugentlige træningsplaner KUN for august måned, hvor vi kun har én hal, og så overgår vi til vedhæftede generelle træningsplan lige så snart, vi får to haller åbne.

ALTSÅ vedhæftet er træningsplaner BÅDE for august samt den generelle for hele sæsonen.

Holdinddeling

Holdinddelingen er sat, men trænerne vil i løbet af august-oktober evaluere holdene og evt foretage ændringer. Dette kan være både på holdinddeling og/eller selve fordelingen af træningsmængde på is.

Spørgsmål til holdinddeling eller træningsplan

Alle spørgsmål til holdinddeling eller træningsplan skal i første omgang rettes til den respektive træner for det pågældende hold.

Kontingentsatserne

Vi har til denne sæson været nødsaget til at foretage en mindre kontingentstigning, således at taksterne nu er som følger:

325 kr. for 1. ugentlige pas(grundtakst) og derefter 120 kr. pr. efterfølgende ugentlige pas + betaling for off-ice (som indgår i kontingentet)

Vi har igen i år valgt at give rabat til løbere der har flere discipliner i RSIK. Det betyder at disse løbere kun betaler grundtaksten i én disciplin. Det giver følgende kontingent beregning for september-marts (Se nedenstående under hvert hold)

(Bemærk SPECIEL TAKST KUN I AUGUST, da vi jo noget af tiden kun har træning i en ha,l og dermed ikke samme antal ispas, som når vi har to haller - kig under hvert hold for august-pris).

Hold 1A+1B

8 pas inkl. office (120 kr pr. måned) 1.285 kr pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 865 kr.

Hold 1A: Mejse, Caroline E, Nicole O, Adelia

Hold 1B: Julie R, Nicole T, Olivia

Isdans

8 pas inkl. office(120 kr pr. måned) 1.285 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 865 KR

Isdans: Rafael, Leonora/Liza, Linus, Emil, Silke, Enzo

Ekstratræning i august for Linus/Liza: 120 kr. pr. pers. som skal tillægges augustkontingent.

Træning uge 31 for isdans: Trænerudgifter i alt 1.800 kr som fordeles mellem deltagerne. Mail sendes når vi kender deltagerantallet.

Tilmelding til træningen i uge 31 for isdans, bedes gives ved besvarelse af denne mail senest d. 25. juli.


Hold 2A+2B

7 pas inkl. office (120 kr pr. måned) 1.165 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST. 705 KR

Hold 2A: Jasmin, Caroline Ri, Alma G, Emma, Amalie

Hold 2B: Alma O, Cecilie, Nanna


Hold 3A

6 pas inkl. office (120 kr pr. måned) 1.045 kr pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 665 KR.

Freja, Mariam, Lena

Hold 3B

4 pas inkl. office (120 kr pr. måned) 805 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 635 KR.

Zoe, Isabella F

Solodans – som 2. disciplin i RSIK:

3 pas inkl. off-ice (60 kr. pr. måned) 420 kr. pr måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 200 KR.

Caroline E, Adelia, Amalie

Solodans – som 1. disciplin i RSIK:

3 pas inkl. off-ice (60 kr. pr. måned) 625 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 445 KR.

Karoline F, Charlotte, Caroline Ro, Sara R, Sara BW, Kristina M, Nicole R

DET SKAL MELDES IND TIL TRÆNER OG BESTYRELSE, hvor meget og hvornår den enkelte løber deltager på Solodans!

Vigtig info om solodans i RSIK.

Ønsker man at gå til solodans i RSIK, kræves der som minimum deltagelse i 2 træninger om ugen, samt deltagelse i konkurrencer for solodansere.

Solodans uge 31:

Trænerudgifter i alt 400 kr. som fordeles mellem deltagerne. Mail med betalingsinfo sendes når vi kender deltagerantallet.

Tilmelding til træningen i uge 31 for solodans, bedes gives ved besvarelse af denne mail senest d. 25. juli.

Funskate Free

4 pas inkl. off-ice (60 kr. pr. måned) 745 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 445 KR.

Luna Ø, Laura H, Ugne, Fiona

Funskate Mini

4 pas inkl. office (60 kr pr. måned) 745 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 460 KR.

Rebecca, Smilla J, Lina, Klara, Mynthe, Andrea

Senior

3 pas, 565 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 515 KR.

Line, Amanda, Ida L

DET SKAL MELDES IND TIL TRÆNER OG BESTYRELSE, hvor meget og hvornår den enkelte løber deltager på Seniorholdet!

Voksen

3 pas inkl. off-ice (60 kr. pr måned). Det ene ispas er et selvtræningspas med mulighed for tilkøb af patch. Dette er markeret med en * i træningsplanen.

585 kr. pr. måned pr. 1.9

KUN AUGUST: 385 KR.

Mette, Cornelia, Sussie, Sandra, Annika, (Nina?)

Ballet

Vi starter op medio september med ballet ved Anne Claire. Der kommer separat mail med info om træningstider samt betaling. Ballettræningen fremgår allerede nu af den generelle træningsplan. Hvilken slags office-træning der vil foregå indtil ballettræningen starter, vil I få information om fra trænerne.

Betalingsinfo - kontingent

Klubbens kontingentkonto:

Reg. 5329 konto 0302340

Kontingent SKAL være klubben i hænde senest d. 5 i hver måned.

HUSK at angive løbers navn/efternavn + "kont" og måned

Programtræning weekenden 5+6. august

ALLE de løbere, der skal have lavet/ændret program til næste sæson bliver kaldt ind i separat mail til programtræning d. 5+6. aug. Klubben giver et stort tilskud til denne programtræning, idet det KUN koster 300 kr pr. løber pr. program. Løberen får ca. 3 timers programtræning med en træner. Sara sender en plan ud KUN til jer der skal have lavet program, med info og betingelserne for at få lavet program (musik etc).

Træner/løber samtaler

I løbet af august måned vil alle løbere blive indkaldt til en samtale bl.a. om mål for den kommende sæson

Opstartsmøder

Der vil blive holdt opstartsmøder både for løberne og for forældrene. Indkaldelse kommer i anden mail.

NBNBNBNB - 1 eller 2 haller

SOM ALTID - ved vi aldrig helt, hvornår vi er klar til at starte op med FULD plan, altså træning i begge haller. Når vi får et GO fra Rødovre Kommune til 2 haller, overgår vi straks til den medfølgende GENERELLE træningsplan. HOLD øje med mailen, som vi sender til jer når vi overgår til to haller.

DEN GENERELLE MEDFØLGENDE TRÆNINGSPLAN træder allersenest i kraft 1. september .

Udlejnings-skøjter:

Skulle der være løbere på ovennævnte hold, der har brug for at leje skøjter, vil der på vores hjemmeside www.rsik-kunst.dk blive lagt info om udleveringsdatoer, pris og lejebetingelser.

Udmeldelser:

Det håber vi selvfølgelig ikke!! – men skulle der være nogen der allerede nu ved at de IKKE ønsker at fortsætte i RSIK til den kommende sæson, vil vi meget gerne kontaktes senest d. 25.07.2017.

Vi glæder os til at se jer alle til en ny og spændende sæson i RSIK.

Med venlig hilsen

Heidi Sauer og Marianne Eilertsen


  • Comments(0)//blog.rsik-kunst.dk/#post88