RSIK-kunst Blog

RSIK-kunst Blog

Om RSIK-kunst

Denne blog er tænkt som talerør mellem medlemmer og tilknyttede personer, herunder forældre, trænere, bestyrelse og andre interesserede af Rødovre Skøjte- og Ishockey Klubs Kunstløbsafdeling.

Opstart og træningsplaner

BestyrelsenPosted by Heidi Sauer 26 Jun, 2013 15:24

Kære alle

Så nåede vi i mål med diverse træningsplaner, træner/løbersamtaler, holdinddeling, programtræning, kontingent etc - og vi har samlet det hele til jer i denne mail. Vi har valgt i år at have fokus på især office træningen og når I når ned til betaling, vil I se, at dette i år koster et engangsbeløb. Med hensyn til selve kontingentberegningen, så har vi igen i år valgt det således, at alle hold har en "grundtakst" på 320 kr for det første pas og dernæst en pris pr. efterfølgende ispas på 115 kr. pr måned. Vi er, som tidligere informeret til jer, klar over at det er "dyrt" for de hold med få timer i forhold til de hold, der har mange timer. Men dette er klubbens fordelingspolitik for at være i stand til at tilgodese både bredde og elite. Det kommer alle til gode, når de rykker hold.

Hermed sender vi jer følgende træningsplaner

Uge 31

Uge 32

Uge 33, 34 og 35

Sæsontræningsplan fra 2.9.

NYHED Plan over hvornår de enkelte hold træner

Vedlagt

Holdansvarlige træner

Hold 1: Brad

Hold 2: Sara/Brad

Hold 3: Sara

Hold 4a: Anna

Hold 4b: Sara

Hold 5: Anna/Fie

Isdans: David

Programtræning

Uge 31 og 32 bliver primært brugt på de løbere, der skal have forlænget deres program eller skal have helt nye programmer.

Hvis der er udfordringer med de tildelte tider, skal det koordineres med træner. Hvis der er tvivl eller spørgsmål til tider skal det koordineres med træner.

Musik

Ny musik - eller forlænget musik - hvis I selv finder/klipper og laver det klart - skal det sendes til træner, som skal godkende det.

Hvis I ikke selv laver musikken - kan det bestilles hos David. Det koster 300 kr at få lavet musik hos David, som afregnes kontant.

Har I spørgsmål til musik - skal I henvende jer til træner.

Løbere der skal have nyt eller forlænget program

Jasmin, Charlotte, Emma, Caroline R - Fik programmer i sidste sæson, men de skal forlænges, de har musik, der kan forlænges. Aftal med træner om de skal forlænges eller der skal være hel ny musik.

Elena og Nicole - skal have lavet Funskate Free program - ny musik.

Isdans - har styr på det med David

Siri - kort og langt - ny musik

Veronica - langt - ny musik

Rafael - langt- ny musik

Frederikke - kort og langt - ny musik

Celina - langt - ny musik

Emil - langt - ny musik (eller evt forlænge)

Silke - langt - ny musik

Nicole - langt - ny musik

Ida L - langt - ny musik (evt forlænge)

Caroline E - langt - musik?

Andre løbere

Denne koncentrerede programtræning for nogle løbere betyder selvfølgelig ikke, at der ikke bliver fokus på resten af løberne og deres programmer. Der vil løbende op til sæsonen første konkurrencer blive kigget og justeret i alle de programmer, hvor det er nødvendigt.

Aktivitetsplan

HSK Cup og Skate Cph udgår af programmet.

Funskatemærketræning

Der er søndag d. 11.8 afsat tid til at alle mærker gennemgåes af og med ALLE trænere, hjælpetræner (Fie, Kira, Veronica, Rafael) og holde-i-hånd trænere (Marie Louise, Mejse, Victoria). Er der løbere, der kunne tænke sig at være holde-i-hånd eller se hvad det er og løbere, der på sigt kunne tænke sig at tage en hjælpetræneruddannelse fra vores hold 1, 2, 3 og 4b - er de meget velkomne til at møde op.

1. september

Er der ingen almindelig træning. Vi holder Åbent Hus arrangement for at hverve nye medlemmer. Det er mellem kl. 11-13 og der har vi brug for at vores konkurrencehold (1, 2, 3, 4a, 4b og 5 + isdans) møder op og hjælper med at skabe en god oplevelse for evt. nye medlemmer. Vi har også brug for forældre, der har lyst til at bage boller/kage som vi kan servere i klubrummet/eller i kælderen til fremmødte evt nye forældre og løbere.

Aflysninger grundet Ishockey Cups (dem vi kender til på nuværende tidspunkt :-)...)

21. & 22. september (vi får erstatningstimer)

Der kommer en aflysning mere pga Cup, vi ved endnu ikke hvornår.

Kontingentberegning

Vi har delt kontingent op således at der falder en beløbsrate i august, da den er speciel grundet den megen programtræning. Der er som følger:

KONTINGENT KUN FOR AUGUST MÅNED + evt programtræning - skal betales senest d. 5.8 - SKRIV løbers navn og så aug.

Hold 1: 895,-

hold 2, 3, 4a, 5 og isdans: 665,-

Hold 4b: 550,-

Derudover skal følgende løbere have programtræning (eneundervisning) i uge 31, 32 og de skal hver især betale + 300 kr pr. program.

Charlotte

Elena

Emma

Jasmin

Caroline R

Kamille

Linus

Siri x 3

Emil

Nicole T.

Veronica

Caroline E

Rafael

Frederikke x 2

Celina

Emil x 2

Silke

Nicole O

Ida L

OFFICE

Der betales for office som et engangsbeløb for hele sæson for alle hold

Hold 1: 700,-

Hold 2, 3, 4a: 650,-

Hold 4b, 5: 600,-

Isdans: 650,-

Office træning betales senest d. 15. august - SKRIV løbers navn og så office ved betaling

Kontingent for september-marts

Følgende kontingentsatser er fastsat ud fra tidligere nævnt princip.

Hold 1: 1.355,-

Hold 2: 1.010,-

Hold 3: 780,-

Hold 4a: 895,-

Hold 4b: 780,-

Hold 5: 665,-

Isdans: 1.125,-

Kontingent skal betales senest d. 5. i hver måned - første gang 5. september - SKRIV løbers navn og så mdr + kont.

Pt er det kun Christine, der er tilknyttet et hold og samtidig træner på et andet. Christines kontingentberegning vil være som følger (også gældene for andre, hvis de får ekstra pas på andre hold end deres eget):

Grundpris (1. time): 320 kr pr. måned

hold 4b, 4t udover grundpris (115x4)= 460 kr pr måned

2 timer ekstra på hold 3. (115x2)=230 kr pr måned

I alt for Christine: 1.010 kr pr måned.

Voksenhold & Solodans

Vi arbejder seriøst for at få sådanne hold op at stå, vi har forskellige muligheder. Vi melder ud, så snart vi ved mere.

Derudover arbejder vi på at få dans/ballet træning om torsdagen gældende fra september - det vil blive opkrævet, når vi får aftalen i stand.

Kontingentkonto


reg. 5329 konto. 0302340

ALLE BILAGENE KAN I FINDE PÅ VORES HJEMMESIDE!

Velkommen til en ny og spændende sæson i RSIK. Vi glæder os.....

  • Comments(0)//blog.rsik-kunst.dk/#post66